Jejak Tan Malaka di Bayah Terlengkap

Tugu romusha dan Tan Malaka di Bayah Jejak Tan Malaka di Bayah menjadi jejak tempat persembunyiannya yang terakhir, jejaknya ditandai d...

Sejarah Lengkap K.H Tb Ahmad Khatib Al-Bantani

K.H Tb Ahmad Khatib Al-Bantani K.H Tb Ahmad Khatib adalah salah satu tokoh penting di Banten dimasa sebelum dan sesudah kemerdekaan ...

Sejarah K.H Syam'un, Biografi dan Perlawananya

K.H Syam'un K.H Syam’un diangkat menjadi pahlawan nasional ditahun 2018, beliau adalah seorang ulama sekaligus pemimpin pasukan pe...

Sejarah Pocut Meurah Intan Si Singa Betina Aceh

Makam Pocut Meurah Intan Pocut Meurah Intan merupakan wanita yang patut dicontoh dalam perjuanganya, demi berjuangan dan mengabdi pada ...

Sejarah Cut Nyak Dhien Wanita Tua, Rabun di Sumedang

Sejarah Cut Nyak Dhien perempuan Aceh yang menjadi Ratu perang Aceh pada masa tuanya mengalami siksaan baik fisik maupun mental dari...

Tokoh Pahlawan Kemerdekaan Dari Banten

Pada zaman kemerdekaan ada orang sunda yang menjadi tokoh pahlawan kemerdekaan beliau bernama Syafruddin Prawiranegara, sayangnya nama b...